Algemene Voorwaarden


 1. Dienstverlening en Verantwoordelijkheden:
  a. Bedrijf Landman zal alle schoorsteenveegdiensten uitvoeren met de nodige zorg en vakmanschap.
  b. De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van veilige toegang tot de schoorsteen en alle benodigde informatie met betrekking tot de locatie en het type schoorsteen.
 2. Aansprakelijkheid:
  a. Bedrijf Landman is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen die voortvloeien uit onjuist gebruik van de schoorsteen door de klant na de veegdienst.
  b. Bedrijf Landman is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door materialen die zich in de schoorsteen bevinden en tijdens het vegen loskomen. c. Uitgekeerde schade kan nooit hoger zijn dan de door ons verzekerde schade.
 3. Schade aan Kanalen en Flexibele Kanalen:
  a. Bedrijf Landman is niet verantwoordelijk voor schade aan kanalen of flexibele kanalen die optreedt als gevolg van normale slijtage, ouderdom of onjuist gebruik van de schoorsteen.
  b. De klant begrijpt en aanvaardt dat kanalen en flexibele kanalen in sommige gevallen los kunnen schieten tijdens het veegproces als gevolg van de conditie van de schoorsteen. Bedrijf Landman is niet aansprakelijk voor dergelijke schade.
 4. Werkplek en Vloerkleden:
  a. De klant is verantwoordelijk voor het vrijmaken van de werkplek rondom de schoorsteen, inclusief een ruimte van minimaal 1,5 meter voor de schoorsteenveger om veilig en efficiënt te kunnen werken.
  b. Indien er vloerkleden of andere voorwerpen zich binnen deze werkruimte bevinden en het werk belemmeren, dienen deze door de klant aan de kant te worden gelegd voordat de schoorsteenveegdienst plaatsvindt. Bedrijf Landman is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan vloerkleden of voorwerpen die niet zijn verplaatst volgens deze richtlijnen.
  c. Bedrijf Landman behoudt zich het recht voor om de schoorsteenveegdienst uit te stellen of te annuleren indien de werkruimte niet adequaat is vrijgemaakt zoals hierboven beschreven. In dergelijke gevallen kan Bedrijf Landman extra kosten in rekening brengen voor de herplanning van de afspraak.
 5. Loskomen van Dakkappen:
  a. Bedrijf Landman is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan of het loskomen van dakkappen die tijdens het veegproces kunnen optreden, ondanks het uiterst voorzichtig werken van onze schoorsteenvegers.
 6. Schade aan Metselwerk van gemetselde Kanalen:
  a. Bedrijf Landman is niet verantwoordelijk voor schade aan het metselwerk van oude kanalen die optreedt na het veegproces, inclusief lekkage, scheuren of andere gebreken die mogelijk aan het licht komen als gevolg van de schoonmaakactiviteiten.
 7. Geen Aansprakelijkheid voor Onverwijderbare Creosoot:
  a. Bedrijf Landman is niet aansprakelijk voor de gevolgen van creosoot die niet volledig verwijderbaar blijkt te zijn tijdens het schoorsteenvegen.
 8. Geen Verantwoordelijkheid voor Aanleg van Houtkachel, Openhaard of Rookkanaal:
  a. Bedrijf Landman is niet verantwoordelijk voor de aanleg van uw houtkachel, openhaard of rookkanaal bij het vegen van de schoorsteen, wanneer deze door derden zijn aangelegd.
  b. De aanleg van de schoorsteen, houtkachel, openhaard of rookkanaal dient te geschieden volgens de geldende richtlijnen en voorschriften. Indien deze niet volgens de richtlijnen zijn aangelegd en hierdoor schade optreedt tijdens het vegen of vastzitten van de schoorsteen, is Bedrijf Landman niet aansprakelijk voor eventuele schade.
 9. Stofvorming:
  a. Ondanks uiterste inzet kan er bij het vegen van de schoorsteen altijd wat stof vrijkomen. Bedrijf Landman kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongemakken veroorzaakt door stofvorming tijdens de schoorsteenveegdienst.
 10. Werkzaamheden annuleren:
  a. Bedrijf Landman behoudt zich het recht voor om de werkzaamheden te annuleren indien er naar het oordeel van de schoorsteenveger niet veilig kan worden gewerkt.
 11. Klantverantwoordelijkheid bij het Kiezen van een Bedrijf:
  a. De klant dient zelf de verantwoordelijkheid te nemen bij het kiezen van een schoorsteenveegbedrijf dat al dan niet lid is van de ASPB (Algemene Schoorsteenvegers Patroons Bond).
  b. Bedrijf Landman is geen lid van de ASPB om verschillende redenen, waaronder onze focus op lokale klantenservice, flexibiliteit in dienstverlening en concurrerende prijzen zonder de noodzaak van brancheverenigingskosten.
 12. Garantie:
  a. Bedrijf Landman biedt geen garantie op de staat van kanalen en flexibele kanalen na het veegproces.
  b. Eventuele gebreken of schade aan kanalen en flexibele kanalen die ontdekt worden na de veegdienst moeten onmiddellijk aan Bedrijf Landman worden gemeld.
 13. Betaling:
  a. Betaling voor de schoorsteenveegdiensten van Bedrijf Landman dient te geschieden volgens de overeengekomen tarieven en binnen de vastgestelde betalingstermijn.
 14. Toepasselijk recht:
  a. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
  b. Geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.